tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

CleaverLover85 đã đưa ý kiến về phim kinh dị
Does anyone know of any horror flix that feature meat cleaver scenes? I mean any cleaver scene, even if its 5 giây long. I collect cleavers and films with cleaver scenes, preferrably horror phim chiếu rạp but not always. I will be so grateful to anyone who các câu trả lời to this post đã đăng hơn một năm qua
jlhfan624 đã bình luận…
Night Train (2009), Friday the 13th Part 4: The Final Chapter, The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning hơn một năm qua
CleaverLover85 đã bình luận…
thanks so much, night train is the bomb and tcm:tb is my all time yêu thích horror movie! hơn một năm qua
Lifeisafairytal đã bình luận…
I don't know if there are meat cleavers specifically - but I think you're looking for phim chiếu rạp like the Texas chainsaw massacre, hostel, wrong turn, the hills have eyes, sickle.... cách đây một tháng 1