Christina Vero

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 26 years old
  • London, United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)