Chelsea Robinson

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Female, 22 years old
  • Seattle, United States of America
  • Favorite TV Show: Mary Stayed Out All Night
    Favorite Movie: Baby and Me
    Favorite Musician: Jang Geun Suk
    Favorite Book or Author: Unwind
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ChelseaBabyy97 đã đưa ý kiến về A.N.JELL
Tae Kyung + Me (oooor) Go Mi Nyu = Perfect cooouple <3 đã đăng hơn một năm qua
ChelseaBabyy97 đã đưa ý kiến về Jang Geun Suk
His smile! His Eyes! His... EVERYTHING <3 Please be minee(: đã đăng hơn một năm qua
geunsuklover23 đã bình luận…
bạn cant.he is the only one for me and bạn cant get him from me hơn một năm qua
Arionell đã bình luận…
im so proud of bạn because of the episode he's beautiful yeah write thnk bạn hơn một năm qua