thành viên fanpop từ năm April 2010

  • Ireland
  • Favorite TV Show: The Simpsons, That '70s Show, Supernatural, Cheers, Conan, Scrubs, Seinfeld, Happy Endings, Animaniacs, The Big Bang Theory, Những người bạn
    Favorite Movie: Empire Strikes Back, Back to the Future, The Apartment, The Third Man, Bringing Up Baby
    Favorite Musician: The bờ biển, bãi biển Boys, The Beatles, Creedence Clearwater Revival, Paul Simon, Rolling Stones, Led Zeppelin
    Favorite Book or Author: Lord of the Flies, 11.22.63, Harry Potter, The Hunger Games
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Cathye1 đã đưa ý kiến về Super Mario Bros
I finally beat the final boss in Super Mario 64 DS! At long last! đã đăng hơn một năm qua
vera_love trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
#1 đã đăng hơn một năm qua
vera_love trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
#2 đã đăng hơn một năm qua