Caspian O'Corraidhin

thành viên fanpop từ năm December 2018

  • Male, 16 years old
  • Hoa Kỳ
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

smile
simrananime trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
thanks, Hyuna is the queen. she is my yêu thích along with taeyeon đã đăng cách đây 7 tháng
2ntyOnePilots trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
xin chào dude! Welcome to Fanpop. I’m Jay. And what do bạn want me to call you- Caspian?
(I honestly would want to name someone that irl, cuz it sounds sick) đã đăng cách đây 7 tháng
Shukuya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
My club link!
link đã đăng cách đây 7 tháng
Shukuya đã bình luận…
Btw I joined your club!! cách đây 7 tháng
Shukuya đã bình luận…
Do bạn have two profiles? cách đây 7 tháng