thành viên fanpop từ năm June 2009

  • 24 years old
  • Canada
  • Favorite TV Show: Những người bạn
    Favorite Movie: Don't have one.
    Favorite Musician: Josh Ramsay
    Favorite Book or Author: The Twilight series, Lock and Key, City of Bones
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
CullenProperty trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
I know that was forever ago, but I just read your bình luận here ---------> link. on my pick & thought... AWH! How shweet of you! :D Thanks! (I'm really slow... 6 months I know! I should be ashamed... LOL.) đã đăng hơn một năm qua
RealSunshine trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Ahah, yes bạn are! xD đã đăng hơn một năm qua
faizul1971 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
really??
thnx...
đã đăng hơn một năm qua