tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

Candywitch đã đưa ý kiến về phim Barbie
Mattel has created their own movie division which means they'll be making phim chiếu rạp and specials so it's probably not the end of búp bê barbie movies. đã đăng cách đây 4 ngày
mhikari đã bình luận…
Cool there still hopes. cách đây 3 ngày
BarbieRosella đã bình luận…
That's good news... I guess. cách đây 2 ngày
Sparklefairy375 đã bình luận…
I hope they're just taking a hiatus and not discontinued the movies... cách đây một ngày 1
FairyElina14 đã bình luận…
I still believe they will mke thêm cách đây một ngày 1
Candywitch đã đưa ý kiến về phim Barbie
Could someone please đăng tải the episodes here hoặc at least send the link for dreamhouse adventures đã đăng cách đây 4 tháng