Tony Alvarez

thành viên fanpop từ năm August 2012

  • Male
  • Jasper
  • Favorite Movie: Alpha và Omega
    Favorite Musician: Metallica, Sonata Artica
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
TimberHumphrey trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi :) đã đăng hơn một năm qua
smile
OmegaLeader trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào Candy, I've been doing good. How have bạn been? And yes I occasionally check up on fanpop every once in awhile. đã đăng hơn một năm qua
big smile
CandyTheAlpha đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Hello everyone how has everyone been doing? đã đăng hơn một năm qua
tehrealkatewolf đã bình luận…
Im okay. Tommorow is the last ngày of break :/ hơn một năm qua
LoneOmega đã bình luận…
xin chào kẹo ! How are bạn doing friend ? :D hơn một năm qua
ben15delas đã bình luận…
I'm doing ok just bored and hurt. hơn một năm qua