Joanne.

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 21 years old
  • Auckland, New Zealand
  • Favorite TV Show: TVD, OUAT, Castle, The Originals, The 100, The Flash, Riverdale...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Cake_128 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Please vote, we're losing to Castiel & Dean. This phiếu bầu ends on Thursday -> link đã đăng hơn một năm qua
hmmm
Cake_128 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Please vote, we are currently behind Regina & Robin from Once Upon A Time for first place. https://www.voiceoftv.com/p/tv-poll-bestof2014-best-tv-couple-of-2014-vote đã đăng hơn một năm qua
MariLena16 đã bình luận…
It was surprising that Damon & Elena would be against Regina & Robin while Hook & Emma, lâu đài & Beckett are sooooooo behind! Well sadly, this new shipping fandom is doomed against DE! We'll win this right?? I ship Regina&Robin but they are not better than DE. hơn một năm qua
Cake_128 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
DEers please vote, we are currently leading but not bởi much #DEFamily -> link đã đăng hơn một năm qua