tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

CadaverYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*leans against wall, whistling* đã đăng hơn một năm qua
SilverWings13 đã bình luận…
Bad Fang! Ahhhh! hơn một năm qua
FangYJ đã bình luận…
*hugs her and burries head in her neck* hơn một năm qua
Devin_Grayson đã bình luận…
*hugs him back* hơn một năm qua
CadaverYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*plugs flash drive into computer and starts typing in codes* đã đăng hơn một năm qua
BladeYJ đã bình luận…
*teleports behind you, aims gun at your head* Now.. bạn should stop that.. *smirks* Fang hơn một năm qua
Eclipse-YJ đã bình luận…
*gets into fighting stance with claws out fully* hơn một năm qua
CadaverYJ đã bình luận…
*puts súng away and faces Eclipse* hơn một năm qua
crying
Devin_Grayson đã đưa ý kiến …
FANG!!!! WHAT HAPPENED???? PLEASE COME BACK!!!! I tình yêu YOU!!!! đã đăng hơn một năm qua