Jade V/Official Vampire.® Jade Von Huge

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • 25 years old
  • Favorite TV Show: True ma cà rồng
    Favorite Movie: Twilight LOL – Liên minh huyền thoại
    Favorite Musician: Vampire Wolfgang
    Favorite Book or Author: Vampire True hoặc False
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

applejackrocks đã đưa ý kiến …
'sup girl đã đăng hơn một năm qua
WWEchamp đã đưa ý kiến …
xin chào đã đăng hơn một năm qua
Mandydoodle trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Yo đã đăng hơn một năm qua