lauren

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 22 years old
  • OTPs♥; Jacob&Paul, Stiles&Derek, Klaus&Caroline, Louis&Harry
  • Favorite TV Show: The Following, Skins, Teen Wolf, Heroes, Lost, Supernatural,The Vampire Diaries
    Favorite Movie: Donnie Darko, Fight Club, 21 Jumpstreet, Les Miserables
    Favorite Musician: 30STM, Fall Out Boy, PTV, SWS, bến du thuyền, bến tàu, marina & The Diamonds, Lana Del Rey, Mat Kearney, the neighborhood, Passion Pit
    Favorite Book or Author: Dorian Gray, Mockingjay, TVD
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

butterflypink đã đưa ý kiến …
xin chào cant u be Những người bạn with me i just came on here and i dont have any Những người bạn đã đăng hơn một năm qua
ForMotherRussia đã đưa ý kiến …
(Wait you're Russian? I hope I'm not offending bạn with my roleplay account. Am I?) đã đăng hơn một năm qua
big smile
coriann trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
d'awe, no problem sweetie! Lauren, that's a nice name! đã đăng hơn một năm qua