Jann

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Female
  • In a cereal box at your house. Check the Cheerios box, Texas, United States of America
  • Favorite TV Show: Total Drama, (on and off) South Park, Adventure Time, Regular hiển thị
    Favorite Movie: Ratatouille, No Reservations, Toy Story 3, Finding Nemo, Mulan
    Favorite Musician: ♥ All the ones on my playlist :P
    Favorite Book or Author: Kira-Kira, Weedlower, Luv Ya Bunches, & The Lonley Hearts Club
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Sigh. I forgot how much I missed the club and bạn guys. D: đã đăng hơn một năm qua
lolibarbie đã bình luận…
omg me too I tình yêu and miss y'all so much <3 hơn một năm qua
CHERRY111898 đã đưa ý kiến …
For anyone who reads this, I'm no longer using this account. I've moved to a new one called bake-waffles. đã đăng hơn một năm qua
CHERRY111898 đã bình luận…
Not anymore >:D hơn một năm qua
calderon1 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
You're my best friend:) đã đăng hơn một năm qua