thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female
  • Favorite TV Show: The Hillywood hiển thị
    Favorite Movie: Any Tim burton hoặc Johnny Depp movie
    Favorite Musician: Danny Elfman, Johny Depp, Lady GaGa, Katy Perry, Adele
    Favorite Book or Author: Any Harry Potter and Hunger Games sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
simovska trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
You're so
▒█▀▀▀█ █░░░█ █▀▀ █▀▀ ▀▀█▀▀
░▀▀▀▄▄ █▄█▄█ █▀▀ █▀▀ ░░█░░
▒█▄▄▄█ ░▀░▀░ ▀▀▀ ▀▀▀ ░░▀░░ đã đăng hơn một năm qua
big smile
Renesmee_08 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
[i]Hey :)x Thanks so much for adding me back! Sorry for the late reply, though.
Can bạn please join?
link đã đăng hơn một năm qua
kiss
159JohnDep9 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
──────▄▀─
▀█▀▀▀█▀█▀♪
──▀▄░▄▀── ♪
────█────♥
Happy New Year !
────█────♪
──▄▄█▄▄──♪
╔══╗░░░░╔╦╗░░╔═════╗
║╚═╬════╬╣╠═╗║░▀░▀░║
╠═╗║╔╗╔╗║║║╩╣║╚═══╝║
╚══╩╝╚╝╚╩╩╩═╝╚═════╝ đã đăng hơn một năm qua