Nicole (Bruno:*) Denters

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female, 27 years old
  • Los Angeles, I was born in Hawaii as Bruno :D, United States of America
  • Favorite Movie: Những người bạn With Benefits
    Favorite Musician: Bruno Mars, Rihanna, Selena Gomez, Rita Ora Justin Timberlake, Nicki Minaj, Nicole Scherzinger, Jennifer Lopez
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

BrunoMars-Riri đã đưa ý kiến về Bruno Mars
tình yêu YOu Bruno SO CUte đã đăng hơn một năm qua
BrunoMars-Riri đã đưa ý kiến …
Ok :D đã đăng hơn một năm qua
sexi_emo_girl đã đưa ý kiến …
im goood đã đăng hơn một năm qua