ʙᴏᴏᴋ ꜱᴏᴜʟ 🌙

thành viên fanpop từ năm July 2019

  • Female, 25 years old
  • ᴛᴜᴢʟᴀ, Bosnia and Herzegovina
  • Favorite TV Show: ɢᴏꜱꜱɪᴘ ɢɪʀʟ ♡ ʜᴏᴡ ɪ ᴍᴇᴛ ʏᴏᴜʀ ᴍᴏᴛʜᴇʀ ♡
    Favorite Musician: ʟᴀɴᴀ ᴅᴇʟ ʀᴇʏ ♡ ᴀᴠᴇɴɢᴇᴅ ꜱᴇᴠᴇɴꜰᴏʟᴅ ♡
    Favorite Book or Author: ᴘɪᴇʀᴄᴇ ʙʀᴏᴡɴ ♡ ᴄᴀꜱꜱᴀɴᴅʀᴀ ᴄʟᴀʀᴇ ♡ ᴇʀɪɴ ᴍᴏʀɢᴇɴꜱᴛᴇʀɴ ♡
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
TheLefteris24 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
And thank bạn for my khẩu hiệu as well. I really tình yêu yours. Quite the Relatable one !!!! đã đăng cách đây một tháng 1
sunny
TheLefteris24 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I've been doing good. Thank bạn very much. Trying to get the most out of Summer before it ends. How about you?

And glad bạn are having a great experience here !!!! đã đăng cách đây một tháng 1
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hello :) How are life treating you? :) đã đăng cách đây 2 tháng