thành viên fanpop từ năm February 2013

  • Female
  • Tn, 15 years old
  • Favorite TV Show: Once Upon A Time,Doctor Who,Merlin
    Favorite Movie: Người đẹp và quái vật
    Favorite Musician: Jason Mraz,Imagine Dragons,
    Favorite Book or Author: Harry potter series,Perks of being A wallflower, Lord of The Rings , Anne Frank's Diary, The Princess Bride
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
auroraxaurelia đã đưa ý kiến …
Are bạn still on fanpop? Haven't seen bạn on in a while. Hope you're doing well. đã đăng hơn một năm qua
smile
LightningRed trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for your participation in 5 in 1 Crossover biểu tượng Contest Round 26! đã đăng hơn một năm qua
princecatcher93 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
EXTERMINATE THE DOCTOR!!! I tình yêu your icon. Their my yêu thích TV villains. đã đăng hơn một năm qua
BookWorm26 đã bình luận…
Thank you! hơn một năm qua