Alex Grisham

thành viên fanpop từ năm April 2014

  • Texas
  • Favorite TV Show: Ninjago: Masters Of Spinjitzu
    Favorite Movie: Love,Simon & Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet đường phố, street
    Favorite Musician: Of Monsters And Men, Dodie Clark (Doddleoddle)
    Favorite Book or Author: Simon Vs. The Homosapiens' Agenda
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

2ntyOnePilots trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Nice to meet you, I’m chim giẻ cùi, jay đã đăng hơn một năm qua
sadleech trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào there! still active? u seem cool 😛 đã đăng hơn một năm qua
Bluecherry6765 đã đưa ý kiến về windwakerguy430
as đã đưa ý kiến before, I am the gremlin who only ever appears on the club tường at ngẫu nhiên times
anyways, hello there đã đăng hơn một năm qua
Windwakerguy430 đã bình luận…
Get outta her gremlin! hơn một năm qua
Windwakerguy430 đã bình luận…
But seriously, hello hơn một năm qua
2ntyOnePilots đã bình luận…
^that whole chain was GR8 hơn một năm qua