Alex Grisham

thành viên fanpop từ năm April 2014

  • Texas
  • Favorite TV Show: Ninjago: Masters Of Spinjitzu
    Favorite Movie: Love,Simon & Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet đường phố, street
    Favorite Musician: Of Monsters And Men, Dodie Clark (Doddleoddle)
    Favorite Book or Author: Simon Vs. The Homosapiens' Agenda
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Bluecherry6765 đã đưa ý kiến về windwakerguy430
as đã đưa ý kiến before, I am the gremlin who only ever appears on the club tường at ngẫu nhiên times
anyways, hello there đã đăng cách đây 3 tháng
Windwakerguy430 đã bình luận…
Get outta her gremlin! cách đây 3 tháng
Windwakerguy430 đã bình luận…
But seriously, hello cách đây 3 tháng
Bluecherry6765 đã bình luận…
that's great cách đây 3 tháng
Bluecherry6765 đã đưa ý kiến về Bluecherry6765
haha I've been dead all ngày đã đăng cách đây 3 tháng
Bluecherry6765 đã đưa ý kiến về Bluecherry6765
My baby bro just ran off with my stuffed koala and I'm not sure if I should be worried about my koala's safety hoặc if I should find it funny đã đăng cách đây 3 tháng