Alex Grisham

thành viên fanpop từ năm April 2014

  • Texas
  • Favorite TV Show: Ninjago: Masters Of Spinjitzu
    Favorite Movie: Love,Simon & Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet đường phố, street
    Favorite Musician: Of Monsters And Men, Dodie Clark (Doddleoddle)
    Favorite Book or Author: Simon Vs. The Homosapiens' Agenda
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

2ntyOnePilots trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Nice to meet you, I’m chim giẻ cùi, jay đã đăng cách đây 7 tháng
sadleech trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào there! still active? u seem cool 😛 đã đăng cách đây 7 tháng
Bluecherry6765 đã đưa ý kiến về windwakerguy430
as đã đưa ý kiến before, I am the gremlin who only ever appears on the club tường at ngẫu nhiên times
anyways, hello there đã đăng cách đây 11 tháng
Windwakerguy430 đã bình luận…
Get outta her gremlin! cách đây 11 tháng
Windwakerguy430 đã bình luận…
But seriously, hello cách đây 11 tháng
2ntyOnePilots đã bình luận…
^that whole chain was GR8 cách đây 7 tháng