Blossom Utonium

thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Female, 19 years old
  • İstanbul, Turkey
  • Favorite TV Show: Muhteşem Yüzyıl
    Favorite Movie: Bí kíp luyện rồng
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
nmdis trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Wanna be my friend just go to my thông tin các nhân and click " add to friend list" button. Anyway I like Blossom too but I am fanatic of Bubble bạn know. đã đăng hơn một năm qua
Blossom3Utonium đã bình luận…
wanna se my new club? i create it hơn một năm qua
Blossom3Utonium đã bình luận…
link hơn một năm qua
smile
kirbymaniac1 đã đưa ý kiến …
I want to be your first fan. đã đăng hơn một năm qua
Blossom3Utonium đã bình luận…
THANK YOU! hơn một năm qua
Blossom3Utonium đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
Blossom3Utonium đã bình luận…
Wanna see my new fanpop?its not done yet:link hơn một năm qua
Blossom3Utonium đã đưa ý kiến về Bleedman
WHO THE HECK SAY YES TO THE "DO Dexter LİKE OLGA" POLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!WHO İS THAT B*@?$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
kirbymaniac1 đã bình luận…
No need to get mad Blossom Utonium. hơn một năm qua
sarafina123321 đã bình luận…
they KISSED and sometime Dexter blushes around her so i say YES and im not a b*@? hơn một năm qua
Blossom3Utonium đã bình luận…
dex never blush araund her ,only blossom X3 hơn một năm qua