Blitz Utonium

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Female, 23 years old
  • Townsville, United States of America
  • Favorite TV Show: The powerpuff girls, phineas and ferb
    Favorite Movie: The powerpuff girls movie
    Favorite Musician: owl city, simple plan, and many others
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Boomerxbubbles đã đưa ý kiến …
Your awsome! đã đăng hơn một năm qua
ScratchedPuppy đã đưa ý kiến …
your from Youtube đã đăng hơn một năm qua
ScratchedPuppy đã đưa ý kiến …
I know bạn LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua