Ronin Black

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female
  • Hufflepuff House
  • Favorite TV Show: Awake/Oddities/Mythbusters/Dirty Jobs with Mike Rowe
    Favorite Movie: Prisoner of Azkaban/The Crow/Lord of the Rings/Alice in Wonderland/Deathly Hallows/Wrath of Khan/H2G2/Shaun of the Dead/Lost in Space/5th Element
    Favorite Musician: Led Zeppelin/Ozzy/Motörhead/Alice Cooper/Marilyn Manson/The Cure/Aerosmith
    Favorite Book or Author: JRR Tolkien/Bram Stoker/Douglas Adams/EA Poe/HP Lovecraft/Clive Barker/JK Rowling
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

lilith84 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
xin chào there :D Long time! đã đăng hơn một năm qua
snapeislove trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
I forgot to give bạn one when bạn answered my câu hỏi so beautifully. Here bạn go. :) đã đăng hơn một năm qua
BlackHound đã bình luận…
Thank you! :-) hơn một năm qua
BlackLyra đã đưa ý kiến …
Miss your many musings ... hope all is okay. đã đăng hơn một năm qua