Darouny Phianesin

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • 37 years old
  • woonsocket, United States of America
  • Favorite TV Show: Shake It Up
    Favorite Movie: Twilght
    Favorite Book or Author: diary of a wimpy kid
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

BieberxMe đã đưa ý kiến về Justin Bieber
i tình yêu bạn JUSTIN BIEBER đã đăng hơn một năm qua