Abida Mozid

thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female, 20 years old
  • Manchester, United Kingdom
  • Favorite TV Show: ER
    Favorite Movie: Forrest Gump
    Favorite Musician: John Williams
    Favorite Book or Author: Harry Potter and the Deathly Hallows
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Bibliophile78 đã đưa ý kiến về J.K Rowling vs Stephenie Meyer
Is this câu hỏi a joke? We all know that Jo beats Meyer. JO IS OUR QUEEN! đã đăng hơn một năm qua
wink
Bibliophile78 đã đưa ý kiến …
I hate Twilight. đã đăng hơn một năm qua