Eppie Belieber Kidrauhl

thành viên fanpop từ năm January 2013

  • Female, 20 years old
  • Miami, Florida
  • Favorite TV Show: Disaster ngày and ridiculousness
    Favorite Movie: Never say never .. And believe (sooner)
    Favorite Musician: Justin Bieber (Kidrauhl)
    Favorite Book or Author: First step 2 forever / Just getting started bởi Justin Bieber
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

big smile
SARAHcrazy trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi how are u ??????????????????? đã đăng hơn một năm qua
BelieberHyunner đã đưa ý kiến về Justin Bieber
What do bạn guys think is the best song from #Journals ? đã đăng hơn một năm qua
meh
BelieberHyunner đã đưa ý kiến về Justin Bieber
Are bạn out there beliebers ? Is anybody awake ? đã đăng hơn một năm qua
secretlife98 đã bình luận…
Hi! Im a Belieber! hơn một năm qua
COKEACORA đã bình luận…
Im a Belieber!!!!! hơn một năm qua
SARAHcrazy đã bình luận…
so0o0o00o0o i am belieber2 hơn một năm qua