Alice Tsssssssr

thành viên fanpop từ năm December 2007

  • Female, 23 years old
  • wonderland. , cause i'm cool like that.
  • Favorite Movie: lots
    Favorite Musician: miley cyrus, alot
    Favorite Book or Author: alot
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Beauty-Queen đã đưa ý kiến về Tumblr
my tumblr: link

check it out and folllow please (: xx đã đăng hơn một năm qua
energizerbunny trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Hey! I know it's annoying sometimes when people ask u to tham gia a spot, so I'm not gonna push u to join. I'm just advertising :)

Hey, this is the "TV Female Characters" spot, it's a spot for all your yêu thích TV female characters....so if u have ANY yêu thích TV Female Characters hoặc don't mind, please join! Feel free to post anything u want (about Tv Female characters ;)

link

thnx for bạn time :) đã đăng hơn một năm qua
penelope001 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
hey: tham gia my spot> sandals đã đăng hơn một năm qua