Banette Ghosneir

thành viên fanpop từ năm October 2014

  • Male, 20 years old
  • Perth, Western Australia
  • Favorite TV Show: Doctor Who, anime shows
    Favorite Movie: Rio, Rio 2, World War Z, ect.
    Favorite Musician: Brother Blake, Queen, Nightcore
    Favorite Book or Author: manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

     
Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

Axel1313 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
It's been too long, if bạn remember me at all from ngẫu nhiên role playing that is x3 have a prop! đã đăng cách đây 7 tháng
Hades_Shadow đã đưa ý kiến …
Just wanted to let bạn know, I’m making a Ghost Pokemon team! đã đăng hơn một năm qua
SkittleJerky14 đã đưa ý kiến …
What are bạn always posting on your wall? đã đăng hơn một năm qua