Shanniece McNeil

thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female, 26 years old
  • London, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Doctor Who
    Favorite Movie: Prince Caspian
    Favorite Musician: Well My Fave Band Is The Script But I Like Rihanna
    Favorite Book or Author: Girl,Missing
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Srox đã đưa ý kiến …
PLZ tham gia MY CLUB CALLED FAMILY GUY CHARACTERS đã đăng hơn một năm qua