thành viên fanpop từ năm September 2011

  • Female, 29 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Criminal Minds, Buffy the Vampire Slayer, Highlander, Sherlock
    Favorite Movie: The Avengers, Hellboy 2,Thor
    Favorite Musician: Disturbed; Josh Groban
    Favorite Book or Author: Running cáo, fox bởi Cassie Edwards, Sense and Sensibility bởi Jane Austen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

2bluemoon đã đưa ý kiến …
HI ! Thanks for joining Thomas Kretschmann's club !!! Did bạn first notice him from The River ? đã đăng hơn một năm qua
BMCarter90 đã bình luận…
I've been a người hâm mộ of his since King Kong, and he is just sexy in The River! :D hơn một năm qua
2bluemoon đã bình luận…
YEA ! Me too ! Since King Kong . It's really hard to find interviews of him in ENGLISH. He didn't promote Cars II hoặc The River , that I could see. hơn một năm qua
BMCarter90 đã bình luận…
Welcome welcome! :) hơn một năm qua