thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Male, 30 years old
  • Cleveland, GA
  • Favorite TV Show: Knights of Sindonia, Inu x Boku, Cowboy BeBop, Gundam Wing
    Favorite Movie: Avatar and Gladator and Hardcore Henry
    Favorite Musician: Disturbed, Vocoloids, Two Steps from Hell.
    Favorite Book or Author: Any good sci hoặc fantaisie hoặc manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
TFLP trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu Halo!!!Such a nice picture bạn got of Master Chief there!!!He is so strong!!!! đã đăng hơn một năm qua
Azur_Fenix đã bình luận…
thanks, got to tình yêu the chief. im a halo người hâm mộ so i had to use it XD hơn một năm qua
Lady_Rebel trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Yup and yup! Here's the link! link đã đăng hơn một năm qua
Lady_Rebel đã đưa ý kiến …
I hope so, too! So what about the Kingdom Hearts RP? đã đăng hơn một năm qua