Ashley Denali

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Female, 21 years old
  • Portland, United States of America
  • Favorite TV Show: My Babysitter's A Vampire
    Favorite Movie: The Hangover
    Favorite Musician: The Maine
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tình yêu THIS hiển thị :D đã đăng hơn một năm qua
heart
AshleyDenali đã đưa ý kiến về 2AM club
I'm in tình yêu with this band :))) yêu thích song bởi them is Let Me Down Easy đã đăng hơn một năm qua
hellolori đã bình luận…
Amen. hơn một năm qua
My friend thinks Jason took the pictures and he's obsessed with Aria because she was close to Allison. She thinks Jason killed Ali and Aria's next. I refuse to believe it. đã đăng hơn một năm qua
xxDUKE30xx đã bình luận…
I don't believe that! hơn một năm qua
superkc đã bình luận…
neither do I... hơn một năm qua
AshleyDenali đã bình luận…
exactly :) hơn một năm qua