Artemis Crock Story

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female, 23 years old
  • Gotham City, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
khanna266 đã đưa ý kiến …
#make that change (spread the word) đã đăng hơn một năm qua
mischievous
ArtemisYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
waaait....so what's fanpop again? đã đăng hơn một năm qua
DiscordYJ đã bình luận…
((0-0 YOU!)) hơn một năm qua
Kurls_Basd đã bình luận…
i i i hơn một năm qua
Mclovin_69 đã bình luận…
KYLIEEEEEE!! ( hugs her) hơn một năm qua
Eclipse-YJ đã bình luận…
GURL where has bạn been and give me your tumblr URL! hơn một năm qua
ArtemisYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
Wait what Fanpop? huh whats that? Oh hello Fanpop-ians đã đăng hơn một năm qua
Eclipse-YJ đã bình luận…
Long time no see! hơn một năm qua
AislingYJ đã bình luận…
ARTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY *glomps* hơn một năm qua