thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Female
  • Favorite TV Show: Cybersix, Grey's Anatomy, Desperate Housewives, Ghost Whisperer, Vampire Diaries etc...
    Favorite Movie: Drive Angry, Friday the Thirteenth (Original), Burlesque and pretty much anything Disney
    Favorite Book or Author: Too many to choose
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Firiel trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Add me back plz! đã đăng hơn một năm qua
laugh
LightningRed trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hello, would bạn like to join?

link đã đăng hơn một năm qua
big smile
sumerjoy11 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
A ngôi sao has 5 ends. A square has 4 ends. A tam giác has 3 ends. A line has 2 ends. But the vòng tròn of our friendship has no end.
........................♥♥.......................................
Send this to all your best Những người bạn including me , if ...............I am one! if bạn get 5 back , bạn are a good friend. If bạn get 10 , bạn are popular. If bạn get 15 back, damn I'm jealous! đã đăng hơn một năm qua