thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 24 years old
  • Russia
  • Favorite TV Show: Gilmore Girls,Heroes,The Vampire Diaries,supernatural,Dexter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi