AppleJack From MLP

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female
  • Esquestria, United States of America
  • Favorite TV Show: I wish i could watch TV in Esquestria
    Favorite Movie: I can't watch tv :'c
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

Macareina đã đưa ý kiến …
rượu làm bằng trái táo, applejack bạn are awsome and I'm actually Macareina đã đăng hơn một năm qua
RainbowDashMLP đã đưa ý kiến …
Hi Aj its me cầu vồng Dash! im atchally -RainbowDash- but i made a new one đã đăng hơn một năm qua
-RainbowDash- trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
thnx for fannin' me! đã đăng hơn một năm qua
AppleJackMLP đã bình luận…
Welcome :D hơn một năm qua
-RainbowDash- đã bình luận…
when shall we meet applajack? hơn một năm qua