táo, apple Blair

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female
  • Billings, Montana
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             
Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

heart
I wish I could meet Debbie Osmond. That is my dream come true. đã đăng hơn một năm qua
cake
Yesterday was Debbie's B-day. I wish I was with her at the beach. She still looks young! đã đăng hơn một năm qua
worried
AppleBlair đã đưa ý kiến về The Linda Blair Pretty Corner
I wanna meet Linda Blair!!! đã đăng hơn một năm qua