thành viên fanpop từ năm January 2018

  • Male
  • Florida
  • Favorite TV Show: South Park
    Favorite Movie: South Park Bigger Longer and Uncut
    Favorite Book or Author: Who reads books?
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

AnonymousSxW đã đưa ý kiến về CartmanXWendy
This Couple Sucks. đã đăng cách đây 12 tháng
AnonymousSxW đã đưa ý kiến …
My yêu thích Characters List...
1) Butters
2) Stan
3) Chef
4) Kyle
5) Cartman
6) Kenny
7) Ike
8) Craig
9) Wendy
10) Tweek
11) Mr. Garrison
12) Jimmy
13: Clyde
14) Pip
15) Randy
16) Timmy
17) The Mole
18) Damien
19) Token
20) Mr. Mackey đã đăng hơn một năm qua