Chrissa Jenletsbyl

thành viên fanpop từ năm August 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

deathroman13 đã đưa ý kiến …
What are bạn talking about đã đăng hơn một năm qua
cuteypuffgirl trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Uh hello. bạn đã đăng on the The Really ngẫu nhiên Collaborative Story? Well bạn kind of used a character that wasn't in that part and if bạn could just chỉnh sửa that... it'd be great. Uh, thanks :) đã đăng hơn một năm qua
Annanonymous đã đưa ý kiến về A Series of Unfortunate Events
Just can't wait for All The Wrong Questions, Lemony Snicket's new book that will be released in somewhere in the end of the year...... đã đăng hơn một năm qua