tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Annakian_Priest đã đưa ý kiến …
I will be closing this account. I will now go bởi either Dragonmoon hoặc S.J. White, unless my original account is back up. đã đăng hơn một năm qua
Annakian_Priest đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Many a season passed since I have left...and now... đã đăng hơn một năm qua
Annakian_Priest đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Does anyone remember seeing an EXTREME CLOSE UP gag in GWG? đã đăng hơn một năm qua
TimberHumphrey đã bình luận…
like the extremely awkward close up of Claudette's face when she remembers the time of her first learning the spin out hơn một năm qua
SentinelPrime89 đã bình luận…
Yeah, that close-up of Claudette always tends to creep me out. hơn một năm qua
TimberHumphrey đã bình luận…
it made her look like a serial killer hơn một năm qua