Anja aka Captain Slooow ♥✔ Verified Johnny Depp Lover ♥

thành viên fanpop từ năm November 2008

  • Female, 27 years old
  • Austria
  • Favorite TV Show: ♥ hàng đầu, đầu trang Gear♥, ♥ 21 Jump đường phố, street ♥ ,Everybody loves Raymond, Dharma And Greg, The Nanny, The Simpsons, How I Met Your Mother, Scrubs, Will and Gra
    Favorite Movie: All From ♥ Johnny Depp ♥ of course. I tình yêu this man!!!! He is a dream. ♥ , Hot Fuzz
    Favorite Musician: ♥ Jon Fratelli, ♥ The Fratellis ♥ Codeine Velvet Club! Best Bands Ever! Jon ♥, Mince, Baz and Lou! ♥ and Sweeney Todd (with Johnny Depp♥)
    Favorite Book or Author: Stephen King
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
CrisBxFBxATxN trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks a lot for the add back!! ^-^ đã đăng hơn một năm qua
smile
CrisBxFBxATxN trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hi!! Could bạn join, please? Thank bạn very much!! ^-^
link đã đăng hơn một năm qua
JonTogoGirl87 đã đưa ý kiến …
cool thông tin các nhân picture! johnny depp is cool :D đã đăng hơn một năm qua