tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Animeheartgirl đã đưa ý kiến về Amuto Fanclub
All Shugo Chara những người hâm mộ click on this link right now! link đã đăng hơn một năm qua
wink
Animeheartgirl đã đưa ý kiến về Shakugan no Shana
xin chào since most of the characters have powers and transform and stuff in Shakugan no shana would this anime count as a magical girl anime? đã đăng hơn một năm qua
Karoii-chan đã bình luận…
^ I suppose so! -__-" hơn một năm qua
Animeheartgirl đã đưa ý kiến về Shugo Chara
Audition for my Shugo Chara audio book!
Casting call club: https://www.castingcall.club/projects/shugo-chara-fanmade-audio-story
BTVA: link
Audition on any website the deadline is 25th April 2016 but I might di chuyển up the date! Message me if bạn can't sign up for the websites hoặc have a question! đã đăng hơn một năm qua