Stephanie Chihorek

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 21 years old
  • Dallas, Pennsylvania
  • Favorite TV Show: Invader Zim
    Favorite Movie: Lion King
    Favorite Musician: Breaking Benjamin
    Favorite Book or Author: Edgar Allan Poe
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

AnimeYaoiLuvr đã đưa ý kiến …
Man...I haven't been on in quite some time đã đăng hơn một năm qua
sad
AnimeYaoiLuvr đã đưa ý kiến về Gay Rights
It still seems no one cares much for bisexuals.... đã đăng hơn một năm qua
Rainshadow999 đã bình luận…
yeah....I'm bored! hơn một năm qua