Baleigh D

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Female, 22 years old
  • Attending Hogwarts in 1 năm
  • Favorite TV Show: Rosario+Vampire
    Favorite Movie: Hừng đông
    Favorite Musician: Michael Jackson
    Favorite Book or Author: Peter and the star-catchers series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hettycool trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi plz can u tham gia my twilight cast and character spot here is the link plz add as much as u can. link :) đã đăng hơn một năm qua
Angelcatz11 đã đưa ý kiến về Kristen Stewart
Goodness gracious i loved Breaking Dawn ^-^ It was so epic đã đăng hơn một năm qua
Zukania99 đã bình luận…
:D hơn một năm qua
Angelcatz11 đã đưa ý kiến …
"Well, I had one that I was playing Quidditch the other night," đã đưa ý kiến Ron, screwing up his face in an effort to remember. "What do bạn think that means?"
"Probably that you're going to be eaten bởi a giant marshmallow, kẹo dẻo hoặc something," đã đưa ý kiến Harry, turning the pages of The Dream Oracle without interest.

LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua