andrea grills

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • 20 years old
  • greenville, United States of America
  • Favorite Movie: Victorious, Dance Academy, Hollywood Heights, Spongebob Squarepants.
    Favorite Musician: Justin Bieber
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

shiann545455 đã đưa ý kiến …
Thnx 4 the add đã đăng hơn một năm qua
sunny
AliciaFox đã đưa ý kiến …
Hello welcome to fanpop it is where people talk trash and theres lots of drama. lol. i hope u enjoy fanpop and yea bye. đã đăng hơn một năm qua
shiann545455 đã đưa ý kiến …
Can u add me plz? đã đăng hơn một năm qua