Dannielle Sobus

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 21 years old
  • Rochester, United States of America
  • Favorite TV Show: It's Me hoặc The Dog
    Favorite Movie: Fairly-Odd-Movie
    Favorite Musician: Evanesance, Basshunter, Avril, Brittany Spears, And Crush 40
    Favorite Book or Author: Dairy Of A Wimpy Kid
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mischievous
Amy_Lee_Fan đã đưa ý kiến về những cô gái EMO
hellz im an emo in training. XD đã đăng hơn một năm qua
silver01780 đã bình luận…
:/ hơn một năm qua
cameronissexey đã bình luận…
what did my sis do now? hơn một năm qua
girinuyasha đã bình luận…
ha. ha hơn một năm qua
Angelheart2011 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Can bạn add me? XD đã đăng hơn một năm qua
Amy_Lee_Fan đã bình luận…
0_0 Y? hơn một năm qua
Amy_Lee_Fan đã bình luận…
No Offense... hơn một năm qua
Amy_Lee_Fan đã bình luận…
YES!!! PULL THE SWITCH!!! hơn một năm qua
smile
Shadow_3 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Penelope : Eizablla, LIVI, ShadowWeapon, Etc. They Can Say All They Want.....
But Were Not All Just Friends....Were Family. This Account NeedsTo Be Heard...
Not As The Enimie,
As ONE Who Has Made It Through All Of This Time....Fanpop MADE This Family....So Dn Ever Think Ur Alone....Okay? đã đăng hơn một năm qua
Shadow_3 đã bình luận…
Dannielle : *Looks Up From Her Tears* *Smiles* Thank bạn Penelope ^^ *Hugs Her* hơn một năm qua
Angelheart2011 đã bình luận…
Brianna: *GASP* ME? Getting everybody's AND my crush's PW?! *Covers mouth* O_O IdontlikeShadow. *Faint blush* hơn một năm qua
xEvaAndCrewx đã bình luận…
Eva : O_O I think u did it 2 early Lola. hơn một năm qua