Julia

thành viên fanpop từ năm February 2016

  • Female, 17 years old
  • Favorite TV Show: Scream Queens
    Favorite Movie: The Giver 😂,
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift <3
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Moritachan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks a lot for being bạn :3 Have a nice ngày đã đăng hơn một năm qua
heart
Moritachan trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Thanks for adding me back đã đăng hơn một năm qua
big smile
luckyPink trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Hi there! Whats up?

Except sky, heels and standards. I mostly get this reply when i say whats up XD LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
AmyMarble đã bình luận…
i'm good thanks, and you? :D hơn một năm qua