thành viên fanpop từ năm April 2008

  • Female, 29 years old
  • Spain
  • Favorite TV Show: Mất tích / Doctor Who
    Favorite Movie: The Lord of the Rings
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jensen_ian06 đã đưa ý kiến …
hey!!! i saw bạn on the clubof the Mất tích girl.. there is another club .. u wanna join?
link đã đăng hơn một năm qua
lizzie_jo5 đã đưa ý kiến …
sign the petition!! pretty please
www.petitiononline.com/dendgame/petition.html
thanx đã đăng hơn một năm qua
Ami_lorien đã bình luận…
done! hơn một năm qua
smile
blair90 đã đưa ý kiến …
Thanks 4 the add:):) đã đăng hơn một năm qua