Allison Monroe

thành viên fanpop từ năm June 2018

  • Female, 14 years old
  • Nope., Nope.
  • Favorite TV Show: American Horror Story/ The Walking Dead
    Favorite Movie: The Lord of the rings trilogy
    Favorite Musician: Rob Zombie,Styx,Joan Jett, Melanie Martinez
    Favorite Book or Author: The Walking Dead graphic novel series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

AmericanDeadFan đã đưa ý kiến về Family Guy
Hello. MORTALS đã đăng cách đây 10 tháng