Kamm Keillor

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female, 22 years old
  • underworld, death city
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Amberlyn_tod đã đưa ý kiến …
tim, trái tim break seeps into my flesh and kisses my lips. Missing bạn cuts deep and wishing bạn were here is the only thing upon that star. If bạn were here, I would Kiss bạn rose petal lips, and intertwine my fingers with ours and still with-in your embrace for eternity! <3 đã đăng hơn một năm qua