Annika Kelley

thành viên fanpop từ năm November 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
pinkmare đã đưa ý kiến …
just to let y'll know that i'm 2 years older than y'll but that's okay we'll be Những người bạn đã đăng hơn một năm qua
Alvinittany4eva đã bình luận…
Eh. Don't matter. My boyfriend is seventeen. hơn một năm qua
pinkmare đã đưa ý kiến …
i'm with y'll all the way đã đăng hơn một năm qua
big smile
blaze1213 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
_|___|_
..(^_^)
..(****)
..(****)
^^^^^^^^^^ đã đăng hơn một năm qua