Jack Ryder

thành viên fanpop từ năm November 2018

  • Male, 17 years old
  • Dublin, Ireland
  • Favorite TV Show: Pokemon
    Favorite Movie: the lord of the rings (all three)
    Favorite Musician: Edward Grieg
    Favorite Book or Author: How to train your dragon (series)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

AlphaWendigo đã đưa ý kiến về Wendigo-
welcome to the club of the Anasazi beast, the wendigo! chịu, gấu in mind: the wendigo and the other creatures mentioned in this club are FICTIONAL... but it's still best not to attempt to summon them. đã đăng cách đây 6 tháng
AlphaWendigo đã đưa ý kiến về Uglydolls
the best uglydoll (in my opinion) is... Jeero! hoặc Cinko. đã đăng cách đây 6 tháng
AlphaWendigo đã đưa ý kiến về Pokémon
hello everyone...
I'm new, so please tolerate me...
:3 đã đăng cách đây 6 tháng
glelsey đã bình luận…
Hello and welcome! :) cách đây 6 tháng