Jack Ryder

thành viên fanpop từ năm November 2018

  • Male, 17 years old
  • Dublin, Ireland
  • Favorite TV Show: Pokemon
    Favorite Movie: the lord of the rings (all three)
    Favorite Musician: Edward Grieg
    Favorite Book or Author: How to train your dragon (series)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

AlphaWendigo đã đưa ý kiến về Wendigo-
welcome to the club of the Anasazi beast, the wendigo! chịu, gấu in mind: the wendigo and the other creatures mentioned in this club are FICTIONAL... but it's still best not to attempt to summon them. đã đăng cách đây 10 tháng
AlphaWendigo đã đưa ý kiến về Uglydolls
the best uglydoll (in my opinion) is... Jeero! hoặc Cinko. đã đăng cách đây 10 tháng
AlphaWendigo đã đưa ý kiến về Pokémon
hello everyone...
I'm new, so please tolerate me...
:3 đã đăng cách đây 10 tháng
glelsey đã bình luận…
Hello and welcome! :) cách đây 10 tháng